SK EN
Supratek

Blog

megaphone

Záznam z prieskumu trhu

23. august 2019 | Novinky

Verejné obstarávanie 5-osého centra úspešne pokračuje.  Prikladáme záznam s ponukami.

Záznam z prieskumu trhu

megaphone

Výzva na predloženie cenovej ponuky

8. júl 2019 | Novinky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Vertikálne 5 osé obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dopravy, montáže, uvedenia stroja ...


                      Emblém EU

Inovácia procesu obrábania

17. september 2018 | Novinky

Názov projektu: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK 

Plánovaná realizácia od-do: 06/2018 - 05/2019

Hlavný cieľ  projektu:  Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SUPRATEK s.r ...


                      Emblém EU

Obstaranie 5-osého CNC centra

4. jún 2018 | Novinky

Spoločnosť SUPRATEK s.r.o. realizovala od 12/2017 do 06/2018 projekt s názvom Obstaranie 5osého CNC centra. Projektom zabezpečíme inováciu procesu spoločnosti ...


                      Grob 550 5-osé obrábacie centrum 1

Radosti máme až po strechu

31. máj 2018 | Novinky , Strojový park

Po druhý krát ide všetko ľahšie a niekedy aj rýchlejšie. V marci prebehla inštalácia a nasledovná testovacia prevádzka nášho nového 5-osého obrábacieho centra Grob ...

megaphone

Výzva na predkladanie ponúk - 2590 - WYT

2. marec 2017 | Novinky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Doskové horizontálne obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dodávky, montáže, uvedenia stroja do ...


                      Strihací prípravok - vtoky po lisovaní 1

Strihací prípravok na vtoky po lisovaní

29. november 2016 | Novinky

Pracovisko slúži na odstrihávanie vtokov zo vstrekovacieho lisu od dvojnásobného dielu. Zo strany zákazníka bol kladený dôraz na presnosť a vzhľad strihanej plochy ...