KONTROLA
KVALITY


„KVALITA JE ZHODA S POŽIADAVKAMI“
Philip B. Crosby (1928–2001)


Fungujúci systém manažérstva kvality v podniku je jedným zo stavebných pilierov úspešného podnikania.
Za roky pôsobenia v odvetví sme si prešli značnú cestu
a vynaložili nemalé úsilie na zabezpečenie kvality našich výrobkov.

Máme skúsenosti s procesmi PPAP,
Control plan, G8D report.


SME
DRŽITEĽOM
CERTIFIKÁTOV


EN ISO 9001:2015
ČSN EN 15085-2-2008 - CL1
STN EN 1090-2-2019 STUPEN EXC3
ČSN EN ISO 3834-2-2006


EN_15085
Screenshot 2023-10-05 at 21.24.16
SUPRATEK ISO 9001_2015 SK
Kvalita

ti1
ti2

POLITIKA KVALITY


ODDELENIE
KVALITY


Naša spoločnosť disponuje metrologickým laboratóriom vybaveným modernými meracími zariadeniami od spoločnosti
Carl-Zeiss – 3D meranie
a MAHR – konturograf
čím zabezpečuje internú dodávateľskú a zákaznícku kvalitu.