STROJÁRSKA
VÝROBA


MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI
K PRECÍZNYM VÝSLEDKOM


Vďaka našim technológiám dokážeme zákazníkovi poskytnúť komplexné služby
pre rôzne odvetvia priemyslu.


TECHNOLOGICKÁ
PRÍPRAVA
VÝROBY


CAD: AUTODESK INVENTOR, AUTOCAD
CAM: POWERMIL, FUSION 360, EDGECAM


Náš tím sa skladá z progresívnych a skúsených technológov pracujúcich v moderných CAD/CAM softvéroch. Vyhotovíme 3D model výrobku, rozpad montážnej zostavy, zakreslenie výrobnej dokumentácie, prípadne spracovanie sprievodnej dokumentácie a vytvorenie technologického postupu vrátane programovania CNC centier.DELENIE
MATERIÁLU


Priamo v našich priestoroch ponúkame delenie materiálu kotúčovými a pásovými pílami. V kooperácii zabezpečujeme delenie materiálu formátovacími pílami, vodným lúčom, laserovou a plazmovou technológiou.TRIESKOVÉ
OBRÁBANIE


Trieskové obrábanie tvorí hlavnú náplň našej výrobnej činnosti. Vďaka modernizácii nášho strojového parku Vám vieme zaručiť výrobu precíznych a tvarovo náročných komponentov. Naše stroje umožňujú vyrábať s presnosťou až 0,006mm
a dosiahnuť drsnosť Ra 0,4.


MAXIMÁLNY ROZMER VÝROBKU:
3-OSÉ FRÉZOVANIE X 1800mm x Y 700mm x Z 700mm
5-OSÉ FRÉZOVANIE Ø 800mm
CNC SÚSTRUŽENIE Ø 680mm


TEPELNÉ
SPRACOVANIE
A POVRCHOVÉ
ÚPRAVY


SAMOZREJMOSŤOU PRI TRIESKOVOM OBRÁBANÍ KOVOV JE FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRODUKTU


Pre výrobky zabezpečujeme kompletný servis v rámci povrchových úprav a tepelného spracovania
v kooperácii s našimi dlhoročnými partnermi.ZVÁRANIE


NAŠA SPOLOČNOSŤ
JE CERTIFIKOVANÁ PODĽA
ČSN EN15085-2, ÚROVEŇ CL2
ČSN EN ISO 3834-2
STN EN 1090-2:2019


Zváranie všetkých druhov ocele metódami MIG/MAG, TIG/WIG certifikovanými zváračmi.MONTÁŽ


NAŠE PRACOVISKÁ SÚ VYBAVENÉ MODERNOU TECHNIKOU PRE MECHANICKÚ, ELEKTROTECHNICKÚ, PNEUMATICKÚ A HYDRAULICKÚ MONTÁŽ


Disponujeme viacerými montážnymi pracoviskami,
na ktorých Vám poskytneme širokú škálu montážnych prác.KONTROLA
KVALITY


NAŠA SPOLOČNOSŤ JE CERTIFIKOVANÁ PODĽA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9001:2015


Oddelenie kvality zabezpečuje internú dodávateľskú a zákaznícku kvalitu. Disponuje metrologickým laboratóriom vybaveným modernými meracími zariadeniami od spoločnosti
Carl-Zeiss – 3Dmeranie a
MAHR – konturograf.

Máme skúsenosti s procesmi PPAP, Control plan, G8D report.
NAŠE
POSLEDNÉ
PROJEKTY