O NÁS


VÝZVA V SEBE UKRÝVA POTENCIÁL RASTU
NA MNOHÝCH ÚROVNIACH.


Zaoberáme sa zákazkovou kusovou
a sériovou výrobou pre rôzne oblasti priemyslu a strojárskej praxe vrátane finálnej montáže výrobkov. Vyvíjame taktiež jednoúčelové zariadenia pre rozličné odvetvia a pomáhame firmám
pri automatizácii výrobných procesov. Máme rozsiahle skúsenosti s dodávkami pre elektrotechnický, automobilový, strojársky
a drevospracujúci priemysel.


Korene spoločnosti Supratek s.r.o. siahajú do roku 2005, kedy sa jej zakladateľ Martin Sučák rozhodol začať podnikať v oblasti strojárskej výroby. Skúsenosti získané dlhoročným pôsobením v tomto odvetví v kombinácií s dynamickým, kreatívnym kolektívom umožnili spoločnosti rýchly rast a vybudovanie stabilnej pozície.

"Našim hnacím motorom firmy sa stala túžba po nových výzvach, neustále zdokonaľovanie sa
v oblasti strojárstva a radosť z úspešne zrealizovaných projektov.
Sme presvedčení, že tento prístup nás
i naďalej povedie cestou úspechu."

S úctou
Martin Sučák


HISTÓRIA
SPOLOČNOSTI2005

VZNIK SPOLOČNOSTI SUPRATEK


V roku 2005 bola zaregistrovaná prvá živnosť, na základe ktorej sme začali prevádzkovať svoju činnosť. Na začiatku sme využívali väčšinu našich kapacít na zákazkovú výrobu prípravkov
pre elektrotechnický priemysel spolu s výrobou kovacích nástrojov.


2008

PRESŤAHOVANIE PREVÁDZKY A TRANSFORMÁCIA NA S.R.O.


Naša výrobná prevádzka aj kancelárie sa presťahovali
do nových väčších a vhodnejších priestorov v areáli bývalej TAZ Trnava. Zároveň prišlo k transformácii
na spoločnosť s ručením obmedzeným.


2010

OBDRŽANIE CERTIFIKÁTU
ISO 9001:2008


Po aklimatizácii a zastabilizovaní chodu firmy v nových priestoroch nasledovala ďalšia etapa interného rozvoja, ktorej súčasťou bolo aj úspešné absolvovanie certifikačného procesu ISO 9001:2008


2012

PRVÉ ÚSPEŠNÉ PROJEKTY Z OBLASTI AUTOMATIZÁCIE


Úspešnou realizáciou prvých projektov z oblasti automatizácie sme sa pre našich zákazníkov stali spoľahlivým partnerom v tomto sektore.


2013

LAKOVANIE KOMPOZITNÝCH DIELOV


Naši pracovníci boli profesionálne zaškolení na lakovanie kompozitných dielov, aby sme uspokojili všetky potreby svojich zákazníkov.


2014

NOVÁ VÝROBNÁ HALA


Priamo v areáli sa nám podarilo získať nové priestory vhodné na rekonštrukciu a následné rozšírenie výrobnej plochy.


2015

PRVÉ 5-OSÉ OBRÁBACIE CENTRUM


Po vytrvalom úsilí sme nakoniec splnili podmienky pre udelenie dotácie z operačného programu KaHREÚ, ktorá nám pomohla vybaviť novú halu špičkovým 5-osím obrábacím centrom
od renomovaného výrobcu GROB.


2016

OBDRŽANIE CERTIFIKÁTU ZVÁRANIA


ČSN EN ISO 3834-2-2006
ČSN EN 15085-2-2008-CL2


2017

VSTUP DO ODVETVIA ŤAŽKÉHO STROJÁRSTVA


Ďalším prirodzeným krokom v napredovaní našej spoločnosti bolo rozhodnutie prijať projekt z oblasti ťažkého strojárstva.


2018

ZAVEDENIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU


Rast spoločnosti si v posledných rokoch vyžiadal zavedenie profesionálneho plánovacieho systému výroby. Jeho implementáciou sme zefektívnili riadenie a plánovanie procesov naprieč celou spoločnosťou.


2019

UBYTOVACIE ZARIADENIE
PRE ZAMESTNANCOV


Pre maximálny komfort našich zamestnancov sme postavili ubytovacie zariadenie s kapacitou pre 40 osôb.


2020

NÁKUP NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ DMG MORI, CONTURA G2


Za účelom pokrytia dopytu po našich výrobkoch sme rozšírili naše výrobné kapacity o 5-osé obrábacie centrum DMG MORI. Súčasne sme naše laboratórium kvality vybavili meracím zariadením Carl-Zeiss Contura G2.