21. marca 2020

Manipulátor na montáž brzdových kotúčov

Pneumaticky ovládané zariadenie slúži na uľahčenie manipulácie operátora s bremenom. Bezpečnostné prvky manipulátora zabraňujú nekontrolovanému uvoľneniu uchopeného dielu. Manipulátor nahradil pôvodné dva manuálne prípravky a zlúčil […]
20. februára 2020

Rotačný stôl na vykladanie skríň

Rotačný stôl sme navrhli ako univerzálne zariadenie na vykladanie plechových skríň zákazníka. Jedná sa o poloautomatické, vzduchom poháňané zariadenie. Zákazník pomocou zariadenia zvýšil bezpečnosť na pracovisku […]
23. augusta 2019

Záznam z prieskumu trhu

Verejné obstarávanie 5-osého centra úspešne pokračuje.  Prikladáme záznam s ponukami. Záznam z prieskumu trhu
8. júla 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky je Vertikálne 5 osé obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dopravy, montáže, uvedenia stroja do prevádzky a dodania […]
17. septembra 2018

Inovácia procesu obrábania

Názov projektu: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK  Plánovaná realizácia od-do: 06/2018 – 05/2019 Hlavný cieľ  projektu:  Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SUPRATEK s.r.o., a to využitím inovatívnych programovateľných CNC technológií obrábania na […]
4. júna 2018

Obstaranie 5-osého CNC centra

Spoločnosť SUPRATEK s.r.o. realizovala od 12/2017 do 06/2018 projekt s názvom Obstaranie 5osého CNC centra. Projektom zabezpečíme inováciu procesu spoločnosti – zavedie sa nový významne lepší výrobný postup […]
31. mája 2018

Radosti máme až po strechu

Po druhý krát ide všetko ľahšie a niekedy aj rýchlejšie. V marci prebehla inštalácia a nasledovná testovacia prevádzka nášho nového 5-osého obrábacieho centra Grob 550.  Od […]
2. marca 2017

Výzva na predkladanie ponúk – 2590 – WYT

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky je Doskové horizontálne obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dodávky, montáže, uvedenia stroja do prevádzky a […]
29. novembra 2016

Strihací prípravok na vtoky po lisovaní

Pracovisko slúži na odstrihávanie vtokov zo vstrekovacieho lisu od dvojnásobného dielu. Zo strany zákazníka bol kladený dôraz na presnosť a vzhľad strihanej plochy. Požadovaný bol strih […]