SK EN
Supratek
Strojárska výroba Vývoj a konštrukcia Automatizácia

Strojárska výroba

samostatných súčiastok, foriem, prototypov, prípravkov a jednoúčelových strojov.

Vývoj a konštrukcia

špecializovaných technologických riešení a dielov pre priemyselné výrobné a montážne prevádzky.

Automatizácia

návrh a realizácia automatizácie výrobných procesov.

Zákazková výroba a vývoj komponentov, zariadení a technologických celkov pre priemyselné prevádzky.

Supratek_4robotics

Supratek a 4robotics vstupujú do úzkej spolupráce

Posúvame sa vpred!

Po našom dlhoročnom pôsobení v oblasti automatizácie prišiel čas posunúť sa opäť ďalej. Máme za sebou množstvo úspešných projektov, na ktorých ...

30. jún 2020

megaphone

Záznam z prieskumu trhu

Verejné obstarávanie 5-osého centra úspešne pokračuje.  Prikladáme záznam s ponukami.

Záznam z prieskumu trhu

23. august 2019

megaphone

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Vertikálne 5 osé obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dopravy, montáže, uvedenia stroja ...

8. júl 2019

Emblém EU

Inovácia procesu obrábania

Názov projektu: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK 

Plánovaná realizácia od-do: 06/2018 - 05/2019

Hlavný cieľ  projektu:  Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SUPRATEK s.r ...

17. september 2018

Emblém EU

Obstaranie 5-osého CNC centra

Spoločnosť SUPRATEK s.r.o. realizovala od 12/2017 do 06/2018 projekt s názvom Obstaranie 5osého CNC centra. Projektom zabezpečíme inováciu procesu spoločnosti ...

4. jún 2018