SK EN
Supratek
Strojárska výroba Vývoj a konštrukcia Automatizácia

Strojárska výroba

samostatných súčiastok, foriem, prototypov, prípravkov a jednoúčelových strojov.

Vývoj a konštrukcia

špecializovaných technologických riešení a dielov pre priemyselné výrobné a montážne prevádzky.

Automatizácia

návrh a realizácia automatizácie výrobných procesov.

Zákazková výroba a vývoj komponentov, zariadení a technologických celkov pre priemyselné prevádzky.

Emblém EU

Inovácia procesu obrábania

Názov projektu: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK 

Plánovaná realizácia od-do: 06/2018 - 05/2019

Hlavný cieľ  projektu:  Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SUPRATEK s.r ...

17. september 2018

Emblém EU

Obstaranie 5-osého CNC centra

Spoločnosť SUPRATEK s.r.o. realizovala od 12/2017 do 06/2018 projekt s názvom Obstaranie 5osého CNC centra. Projektom zabezpečíme inováciu procesu spoločnosti ...

4. jún 2018

Grob 550 5-osé obrábacie centrum 1

Radosti máme až po strechu

Po druhý krát ide všetko ľahšie a niekedy aj rýchlejšie. V marci prebehla inštalácia a nasledovná testovacia prevádzka nášho nového 5-osého obrábacieho centra Grob ...

31. máj 2018

megaphone

Výzva na predkladanie ponúk - 2590 - WYT

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Doskové horizontálne obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dodávky, montáže, uvedenia stroja do ...

2. marec 2017

Strihací prípravok - vtoky po lisovaní 1

Strihací prípravok na vtoky po lisovaní

Pracovisko slúži na odstrihávanie vtokov zo vstrekovacieho lisu od dvojnásobného dielu. Zo strany zákazníka bol kladený dôraz na presnosť a vzhľad strihanej plochy ...

29. november 2016