SK EN
Supratek
Strojárska výroba Vývoj a konštrukcia Automatizácia

Strojárska výroba

samostatných súčiastok, foriem, prototypov, prípravkov a jednoúčelových strojov.

Vývoj a konštrukcia

špecializovaných technologických riešení a dielov pre priemyselné výrobné a montážne prevádzky.

Automatizácia

návrh a realizácia automatizácie výrobných procesov.

Zákazková výroba a vývoj komponentov, zariadení a technologických celkov pre priemyselné prevádzky.

Emblém EU

Obstaranie 5-osého CNC centra

 

Spoločnosť SUPRATEK s.r.o. bude od 12/2017 do 06/2018 realizovať projekt s názvom Obstaranie 5osého CNC centra. Projektom zabezpečíme inováciu procesu ...

14. jún 2017

megaphone

Výzva na predkladanie ponúk - 2590 - WYT

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Doskové horizontálne obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dodávky, montáže, uvedenia stroja do ...

2. marec 2017

Strihací prípravok - vtoky po lisovaní 1

Strihací prípravok na vtoky po lisovaní

Pracovisko slúži na odstrihávanie vtokov zo vstrekovacieho lisu od dvojnásobného dielu. Zo strany zákazníka bol kladený dôraz na presnosť a vzhľad strihanej plochy ...

29. november 2016

Podávač trubiek 1

Podávač trubiek

Zariadenie je umiestnené medzi pracovným stolom a testovacím zariadením. Zabezpečuje presun trubiek po skrutkovaní koncovej matice do testera. je rýchlo a jednoducho nastaviteľné pre ...

29. november 2016

Osadzovač klipov 1

Osádzanie klipov

Na pracovisku sú osádzané kovové klipy na plastový diel pneumatickým valcom. Diel je osadený na presné sedlo, tam je uzamknutý a checkerom prebehne kontrola ...

29. november 2016