SK EN
Supratek
Strojárska výroba Vývoj a konštrukcia Automatizácia

Strojárska výroba

samostatných súčiastok, foriem, prototypov, prípravkov a jednoúčelových strojov.

Vývoj a konštrukcia

špecializovaných technologických riešení a dielov pre priemyselné výrobné a montážne prevádzky.

Automatizácia

návrh a realizácia automatizácie výrobných procesov.

Zákazková výroba a vývoj komponentov, zariadení a technologických celkov pre priemyselné prevádzky.

Inovácia obrábacieho procesu

Publicita projektu: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SUPRATEK s.r.o., a to využitím inovatívnych programovateľných CNC ...

13. august 2020

Supratek_4robotics

Supratek a 4robotics vstupujú do úzkej spolupráce

Posúvame sa vpred!

Po našom dlhoročnom pôsobení v oblasti automatizácie prišiel čas posunúť sa opäť ďalej. Máme za sebou množstvo úspešných projektov, na ktorých ...

30. jún 2020

megaphone

Záznam z prieskumu trhu

Verejné obstarávanie 5-osého centra úspešne pokračuje.  Prikladáme záznam s ponukami.

Záznam z prieskumu trhu

23. august 2019

megaphone

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Vertikálne 5 osé obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dopravy, montáže, uvedenia stroja ...

8. júl 2019

Emblém EU

Inovácia procesu obrábania

Názov projektu: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK 

Plánovaná realizácia od-do: 06/2018 - 05/2019

Hlavný cieľ  projektu:  Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SUPRATEK s.r ...

17. september 2018