SK EN
Supratek

Strojárska výroba

Zaoberáme sa zákazkovou kusovou a sériovou výrobou pre rôzne odvetvia priemyslu a strojárskej praxe. Máme rozsiahle skúsenosti s dodávkami pre elektrotechnický, automobilový, strojársky a drevospracujúci priemysel. Nebránime sa technologickým ani konštrukčným výzvam zo strany naších zákazníkov. Takže ak byste potrebovali niečo extra treba sa len spýtať.

Vieme poskytnúť kompletný servis. Výsledné produkty pre Vás:

 • navrhneme
 • vyrobíme
 • zmontujeme a nainštalujeme
 • zabalíme
 • dopravíme na miesto určenia

Navrhujeme a vyrábame

Presné súčiastky a náhradné diely

Vyrábame strojné súčiastky a diely s vysokou presnosťou, či už ako výsledný produkt nášho návrhu, alebo podľa dodanej technickej dokumentácie. Máme skúsenosti s obrábaním rôznych materiálov. Od bežných ako ocele, plasty, zliatiny ľahkých kovov až po menej tradičné ako zliatiny titanu a kompozitné materiály.

Na garantovanú presnosť u nás dohliada vlastné metrologické oddelenie, ktoré kontroluje kvalitu produkcie pomocou moderných meracích prístrojov (Zeiss Duramax, Zeiss Handysurf).

Rôzne komponenty

Rôzne komponenty 12 Rôzne komponenty 56 Rôzne komponenty 45 Rôzne komponenty 67 Rôzne komponenty 34

Vákuová prísavka

Vákuová prísavka 1 Vákuová prísavka 3 Vákuová prísavka 5 Vákuová prísavka 4 Vákuová prísavka 6

Chladič OMS Lucida 2

Chladič OMS Lucida 2 45 Chladič OMS Lucida 2 56 Chladič OMS Lucida 2 12 Chladič OMS Lucida 2 23 Chladič OMS Lucida 2 34

Prípravky

Skoro v každom výrobnom, alebo montážnom postupe  sa nájdu miesta, kde sa dá zvýšiť efektivita práce pomocou vhodného prípravku. Niekedy stačí univerzálny hromadne vyrábaný prípravok, ale tam sú práve kvôli jeho univerzálnosti kompromisy. Na mieru navrhnutý a vyrobený prípravok dokáže významne pozitívne ovplyvniť výrobné časy a nároky na kvalifikovanosť zamestnancov. A presne také prípravky vyrábame:

 • montážne prípravky
 • meracie prípravky
 • polohovacie prírpavky
 • upínacie prípravky
 • lisovacie a vysekávacie prípravky
 • spájkovacie rámy (z materiálu DUROSTONE)

Montážne prípravky

Prípravok 45 Prípravok 78 Prípravok 101 Prípravok 34 Prípravok 23

Spájkovacie rámy

Rám 23 Rám 67 Rám 56 Rám 78 Rám 45

Lisovací prípravok

Lisovací prípravok 23 Lisovací prípravok 67 Lisovací prípravok 45 Lisovací prípravok 56 Lisovací prípravok 34

Formy, modely a zápustky

 • formy pre odlievanie rôznych materiálov
 • zápustky pre objemové tvárnenie
 • modely pre prototypy

Formy (hliníkové modely pre zlievárne, zápustky)

Formy 910 Formy 67 Formy 45 Formy 34 Formy 23

Prototypový model banánu

Prototypový model banánu 1 Prototypový model banánu 3 Prototypový model banánu 4 Prototypový model banánu 2

Forma pre odlievanie plastového profilu

Forma pre odlievanie plastového profilu 3 Forma pre odlievanie plastového profilu 1 Forma pre odlievanie plastového profilu 2

Vybavenie výrobnej prevádzky

 • manipulačné vozíky
 • pracovné stoly s príslušenstvom

Manipulačné vozíky

Manipulačná technika 78 Manipulačná technika 123 Manipulačná technika 134 Manipulačná technika 56 Manipulačná technika 34

Pracovné stoly a vybavenie

Pracovné stoly a vybavenie 23 Pracovné stoly a vybavenie 67 Pracovné stoly a vybavenie 34 Pracovné stoly a vybavenie 45 Pracovné stoly a vybavenie 56