SK EN
Supratek

Automatizácia

Dlhodobo sa venujeme návrhu a výrobe automatizačnej techniky pre výrobné prevádzky v rôznych priemyselných odvetviach. Konkrétne riešenia sa zhotovujú na mieru zákazníckym požiadavkám.

Dodávame techniku rôzneho stupňa zložitosti, od jednoduchých prípravkov, testerov, alebo jednoúčelových strojov až po komplexné systémy, ktoré zabezpečujú prepravu, polohovanie, kontrolu a meranie v rámci daného výrobného procesu.

Bez ohľadu na zložitosť je vždy kladený dôraz na celkový prínos a hospodárnosť pre daný proces a zákazníka.

Montážno-kontrolné pracovisko 

Na nasledujúcich videách je vidieť testovacie použitie jedného z naších výrobkov. Ide montážny stôl s kontrolnými a bezpečnostnými funkciami. Slúží na montáž stredových panelov pre osobný automobil. Je schopný pracovať s viacerými typmi montovaného dielu.

Každý krok operátora je okamžite kontrolovaný systémom, v prípade chýbajúceho, alebo zle osadeného dielu je operátor upozornený a musí krok opakovať. 

Zariadenie vykonáva testy kamerovým systémom. Prítomnosť samotného dielu sa overuje optickými a indukčnými snímačmi. Na uzamknutie, pohyb kontrolných prvkov a značenie dielu sa používajú pneumatické valce. Bezpečnosť pracovníka je zaručená optickou závorou.