SK EN
Supratek

História

Chronológia rozvoja a rastu našej firmy podľa rokov.

2005 - 2007

V roku 2005 bola zaregistrovaná prvá živnosť na základe ktorej sme začali prevádzkovať svoju činnosť. Na začiatku sme využívali väčšinu naších kapacít na zákazkovú výrobu prípravkov pre elektrotechnický priemysel spolu s výrobou kovacích nástrojov. Táto zdanlivá špecializovanosť neskôr ustúpila v prospech pôvodného zámeru spoločnosti poskytovať pružné a komplexné služby v rámci výroby a subdodávok pre rôzne odvetvia priemyslu.

2008 - 2010

Naša výrobná prevádzka aj kancelária sa presťahovala do nových väčších a vhodnejších priestorov v areáli bývalej TAZ Trnava.  Zároveň prišlo k transformácii na  spoločnosť s ručením obmedzeným.

Po aklimatizácii a stabilizovaní chodu firmy v nových priestoroch nasledovala ďalšia etapa interného rozvoja, ktorej súčasťou bolo aj úspešné absolvovanie certifikačného procesu ISO 9001:2008 .

2011 - 2012

Postupne sme rozširovali strojový park a rady naších zamestnancov, aby sme zvládali obslúžiť rastúce kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky naších zákazníkov.

Zvýšený dôraz bol kladený práve na procesy týkajúce sa kvality a s ňou súvisiacej metrológie. Do popredia sa začal dostávať aj návrh a výroba konštrukcií z hliníkových profilov.

2013 - 2015

Dopyt po naších službách rástol a takisto začali pribúdať zákazky na ktoré nám chýbalo potrebné vybavenie a často aj potrebný ľudia. Čo bol pre nás dostatočne silný impulz pre ďalší rast.

Priamo v areále sa nám podarilo získať nové priestory vhodné na rekonštrukciu a následne rozšírenie výrobnej plochy. Príprava novej výrobnej haly bol dlhodobý proces, ktorý bežal paralelne s vybavovaním financovania nových výrobných kapacít.

Po vytrvalom úsilí sme nakoniec splnili podmienky pre udelenie dotácie z operačného programu KaHR EÚ, ktorá nám pomohla dostať sa o úroveň vyššie v oblasti veľmi presného obrábania. Do novej haly sme osadili špičkové 5-osé univerzálne obrábacie centrum od renomovaného výrobcu GROB.

Aj počas týchto dvoch rokov sme si udržali veľmi nízku úroveň fluktuácie zamestnancov, čo nás veľmi teší. Pribudlo nám veľa nových kolegov na všetkých úrovniach firemnej hierarchie, čo si vyžiadalo reorganizáciu a rozšírenie naších kancelárskych priestorov. Sťahovanie našťastie prebehlo iba v rámci budovy, takže malo minimálny vplyv na plynulosť chodu firmy.

Presný popis naších v súčasnosti poskytovaných služieb sa nachádza na stránke v sekciách výroba, konštrukciahliníkove profily