SK EN
Supratek

Publicita projektu: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK

Inovácia obrábacieho procesu

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SUPRATEK s.r.o., a to využitím inovatívnych programovateľných CNC technológií obrábania na obrábanie rozmerovo náročnejších obrobkov.

Nenávratný finančný príspevok: 199 600,00 EUR

13. august 2020 | Novinky