SK EN
Supratek

Blog


                      Inovácia obrábacieho procesu

Publicita projektu: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK

13. august 2020 | Novinky

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SUPRATEK s.r.o., a to využitím inovatívnych programovateľných CNC ...