SK EN
Supratek

Blog

megaphone

Výzva na predloženie cenovej ponuky

8. júl 2019 | Novinky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Vertikálne 5 osé obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dopravy, montáže, uvedenia stroja ...