SK EN
Supratek

Blog

megaphone

Záznam z prieskumu trhu

23. august 2019 | Novinky

Verejné obstarávanie 5-osého centra úspešne pokračuje.  Prikladáme záznam s ponukami.

Záznam z prieskumu trhu

megaphone

Výzva na predloženie cenovej ponuky

8. júl 2019 | Novinky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Vertikálne 5 osé obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dopravy, montáže, uvedenia stroja ...