SK EN
Supratek

Inovácia procesu obrábania

Emblém EU

Názov projektu: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK 

Plánovaná realizácia od-do: 06/2018 - 05/2019

Hlavný cieľ  projektu:  Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SUPRATEK s.r.o., a to využitím inovatívnych programovateľných CNC technológií obrábania na obrábanie rozmerovo náročných obrobkov.

Výška poskytnutého príspevku: 200 000,00 € 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.opvai.sk | www.partnerskadohoda.gov.sk

Projekt - Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK

 

Logá EU

17. september 2018 | Novinky