SK EN
Supratek

Radosti máme až po strechu

Po druhý krát ide všetko ľahšie a niekedy aj rýchlejšie. V marci prebehla inštalácia a nasledovná testovacia prevádzka nášho nového 5-osého obrábacieho centra Grob 550.  Od apríla už beží v ostrej prevádzke a pomáha nám plniť aj tie nazložitejšie zadania od naších zákazníkov. Je to naozaj výkonný a presný stroj a už teraz sme nadšený z možností, ktoré nám poskytuje. V neposlednom rade, by da dalo povedať, že viac osí = viac zábavy, či? :)

Grob 550 5-osé obrábacie centrum

Grob 550 5-osé obrábacie centrum 1 Grob 550 5-osé obrábacie centrum 2 Grob 550 5-osé obrábacie centrum 3 Grob 550 5-osé obrábacie centrum 4

31. máj 2018 | Novinky | Strojový park