SK EN
Supratek

Obstaranie 5-osého CNC centra

Emblém EU

Spoločnosť SUPRATEK s.r.o. bude od 09/2017 do 03/2018 realizovať projekt s názvom Obstaranie 5osého CNC centra. Projektom zabezpečíme inováciu procesu spoločnosti - zavedie sa nový, významne lepší výrobný postup v podniku SUPRATEK s.r.o. - využitím 5osého CNC obrábacieho stroja.

Aplikáciou inovatívnej technológie bude zabezpečená zmena procedúr/techník za účelom zlepšenia kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej činnosti. Hlavná aktivita „zníženie technologickej medzery SR“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom inovácie procesu. Vďaka zariadeniu, obstaraného v rámci predkladaného projektu (CNC obrábacie centrum – 5 osé s príslušenstvom), budeme môcť prevádzkovať výrobné stredisko spracovávajúce železo a oceľ, ako aj spracovanie a zhodnotenie hliníka.

Výška poskytnutého NFP: 179 910,00 EUR

Logá EU

14. jún 2017 | Novinky