SK EN
Supratek

Blog

megaphone

Výzva na predkladanie ponúk - 2590 - WYT

2. marec 2017 | Novinky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Doskové horizontálne obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dodávky, montáže, uvedenia stroja do ...