SK EN
Supratek

Osádzanie klipov

Na pracovisku sú osádzané kovové klipy na plastový diel pneumatickým valcom. Diel je osadený na presné sedlo, tam je uzamknutý a checkerom prebehne kontrola, či na ňom ešte klipy nie sú osadené. 

PLC spustí pneumatický valec a po jeho navrátení do východzej polohy checker skontrolu správnosť osadenia klipov. Správne osadený kus označí a uvoľní zo sedla.

Osadzovač klipov

Osadzovač klipov 1 Osadzovač klipov 2 Osadzovač klipov 3 Osadzovač klipov 4

29. november 2016 | Novinky