SK EN
Supratek

Kontrola osadenia priechodiek

Na pracovisku sa vykonáva kontrola prítomnosti kovových vložiek v plastovom výlisku. Zariadenie je uspôsobené pre kontrolu štyroch typov výliskov.

Operátor testovaný diel založí do stola a zatlačí tlačidlá obojručného ovládania. Diel je následne v pozícii uzamknutý pneumatickými valcami, indukčné snímače zistia prítomnosť krúžkov. Správne osadený kus pneumatický valec s hrotom označí na špecifikovanom mieste, v prípade nesprávneho osadenia, alebo chýbajúcich krúžkov ostáva daný kus uzamknutý na stole.

Kontrola priechodiek

Kontrola priechodiek 1 Kontrola priechodiek 2 Kontrola priechodiek 3 Kontrola priechodiek 4

29. november 2016 | Novinky