SK EN
Supratek

Blog

megaphone

Výzva na predkladanie ponúk

28. september 2016 | Novinky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky je nákup CNC obrábacieho centra 5 - osového s pri ...