SK EN
Supratek

Blog


                      Strihací prípravok - vtoky po lisovaní 1

Strihací prípravok na vtoky po lisovaní

29. november 2016 | Novinky

Pracovisko slúži na odstrihávanie vtokov zo vstrekovacieho lisu od dvojnásobného dielu. Zo strany zákazníka bol kladený dôraz na presnosť a vzhľad strihanej plochy ...


                      Podávač trubiek 1

Podávač trubiek

29. november 2016 | Novinky

Zariadenie je umiestnené medzi pracovným stolom a testovacím zariadením. Zabezpečuje presun trubiek po skrutkovaní koncovej matice do testera. je rýchlo a jednoducho nastaviteľné pre ...


                      Osadzovač klipov 1

Osádzanie klipov

29. november 2016 | Novinky

Na pracovisku sú osádzané kovové klipy na plastový diel pneumatickým valcom. Diel je osadený na presné sedlo, tam je uzamknutý a checkerom prebehne kontrola ...


                      Montážny stôl pre plastové koncovky 1

Montážny stôl pre plastové koncovky

29. november 2016 | Novinky

Na zariadení sú skrutkované dve plastové koncovky zároveň. Test kamerou preveruje založenie správnych kusov a následne aj ich korektné osadenie.


                      Kontrola priechodiek 1

Kontrola osadenia priechodiek

29. november 2016 | Novinky

Na pracovisku sa vykonáva kontrola prítomnosti kovových vložiek v plastovom výlisku. Zariadenie je uspôsobené pre kontrolu štyroch typov výliskov.

Operátor testovaný diel založí do ...


                      Čerpací stôl 1

Čerpací stôl

29. november 2016 | Novinky

Stôl slúži na výmenu nádob s emulziami pod čerpadlami. Na výsuvnú platňu so zafrézovanými tvarmi pre správne zapolohovanie nádob pracovník položí nádoby, zasunie šuflík ...

megaphone

Výzva na predkladanie ponúk

28. september 2016 | Novinky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky je nákup CNC obrábacieho centra 5 - osového s pri ...