SK EN
Supratek

Blog

megaphone

Rýchlejšie, presnejšie, efektívnejšie (5D)

30. september 2014 | Novinky , Strojový park

Niektoré prírastky do nášho strojového parku, mali relatívne jednoduchý príbeh aj priebeh. Bolo treba rozšíriť kapacitu, našlo sa miesto, vybral vhodný stroj a podľa ...


                      Montážny stôl pre brzdové systémy 1

Zariadenie na osádzanie klipov

10. september 2014 | Novinky

Toto zariadenie je v podstate montážny stôl, ktorý poskytuje pracovníkovi potrebnú asistenciu pri osádzaní klipov na brzdové rozvody. Samotný proces klipovania je automatický s ...


                      Sedlo na svetlo 1

Testovacie sedlo

1. september 2014 | Novinky

Okrem kompletných testerov dodávame aj jednotlivé diely pre komplexné testovacie prístroje. V tomto prípade ide o testovacie sedlo pre automobilové svetlo z materiálu ENAW5083.