SK EN
Supratek

Blog


                      Prítlačný tanier spojky - model 3

Model prítlačného taniera spojky

2. apríl 2014 | Novinky

Spojky a ich časti sú u nás pomerne častý hosť. Zlievarenské modely nie sú výnimka. Tento konkrétny model prítlačného taniera je vyrobený zo zliatiny ...