SK EN
Supratek

Dvakrát meraj a raz expeduj

Prišiel čas posunúť našu internú kontrolu kvality zase o niečo ďalej. Každá úloha si žiada ten správny nástroj a v tomto prípade dostali naši kontrolóri pomocníka od renomovanej firmy Zeiss. Konkrétne súradnicový merací prístroj (CMM) Duramax.

Nasadenie tohoto prístroja okrem iného výrazne zjednodušilo a zrýchlilo kontrolu komplexnejších obrobkov, čo prináša značnú časovú úsporu a nárast kvality v porovnaní s tradičnými ručnými meradlami.

Strojový park: http://www.supratek.sk/technologie/

Nainštalovaný Zeiss Duramax

Meracie pracovisko 23 Meracie pracovisko 12 Meracie pracovisko1

9. september 2012 | Novinky | Strojový park